« Povratak

 

Registracija korisničkog računa

Korisnički račun vezan je uz e-mail adresu. Krojevi se mogu platiti i naručiti preko korisničkog računa. "Jedinica" je naziv za jedan kroj. Račun se puni jedinicama ovisno o kupljenom paketu.

 

 Spremanje e-mail adrese i PIN-a na ovom računalu

   

 

 Registracija e-mail adrese i dobivanje PIN koda

Unesite svoju e-mail adresu  

 

 Zahtjev za statistiku narudžbi (putem e-maila)

Unesite e-mail adresu
Vaša e-mail adresa  

Ako ste unijeli svoju e-mail adresu , dobit ćete popis narudžbi koje sadrže stanje računa (broj jedinica), datum narudžbe, e-mail adresu, broj modela, broj narudžbe(datoteke), glavne mjere (npr):

19 1 2013-09-13 Tania12345@yandex.ru 5307 mail\00645870.lek 159_90_73_99

 

 Ponovo slanje krojeva putem e-maila

(krojevi se čuvaju mjesec dana)
Unesite e-mail adresu koju koristite pri narudžbi krojeva
e-mail 1  
Unesite e-mail adresu na koju želite da vam se ponovo pošalje kroj
Ako želite slanje kroja na istu adresu, polje ostavite prazno.
e-mail 2
Unesite broj narudžbe (broj datoteke,npr 530755, ne broj modela )