Početna

UVJETI KUPOVANJA


2.1 SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i RABANE j.d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Rabane webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od RABANE j.d.o.o. na jedan od slijedećih načina:


  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Krojačica.net,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Krojačica.net,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem e-maila info@krojacica.net .

a) 2.1.1 U POSTUPKU REGISTRACIJE ILI KREIRANJA KORISNIČKOG RAČUNA, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.


b) 2.1.2. REGISTRACIJA ILI KORISNIČKI RAČUN kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.


c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika,ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na Krojacica.net, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.


d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.


e) 2.1.3. KORISNIK MOŽE JEDNOSTRANO RASKINUTI UGOVOR u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.


f) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti dugoj što je primila na temelju ugovora


g) RABANE j.d.o.o. je dužan potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti RABANE j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na RABANE j.d.o.o. Karlovačka ulica 14 , 10360 Sesvete (Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@krojacica.net , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.


Također, 2.1.4. OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA koji se nalazi na: LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora
korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju RABANE j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.


2.1.5. ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke ako ih ima, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada RABANE j.d.o.o. zaprimi povrat robe. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca RABANE j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu RABANE j.d.o.o. Karlovačka ulica 14, 10360 Sesvete, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je za RABANE j.d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@krojacica.net kako bi mu bio objašnjen postupak povrata robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora


DOSTAVA (ISPORUKA)

Krojevi

Isporuka se vrši isključivo putem elektroničke pošte (e-maila). Kupac je dužan provjeriti da li njegov e-mail klijent dopušta primanje privitaka (attachmenta), u suprotnom proizvod neće moći biti dostavljen. Rok isporuke je 1-5 dana nakon primitka potvrde o uplati. Zadržavamo pravo ne isporučiti robu naručenu putem nepotpune narudžbe.


Plaćanje

Naručene proizvode dostave Kupac može platiti internet bankarstvom, općpm uplatnicom/virmanom ili putem PayPala .
Prema čl. 22 Zakona o PDV-u RABANE j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a.


REKLAMACIJE

Krojevi

Proizvodi (krojevi) se prodaju prema modelima i predstavljeni su slikom i opisom. Da li će odjeća sašivena prema Leko krojevima dobro pristajati ovisi o tome kako su dizajneri osmislili svaki model , kao i o subjektivnom mišljenju pojedinca, te reklamacije na taj aspekt proizvoda nisu prihvaćene.


Reklamacije prihvaćamo:
-ukoliko je isporučena roba koja nije naručena
-ukoliko proizvod nije isporučen u zakazanom roku


Reklamacije ne prihvaćamoo:
-ukoliko su unesene krive mjere
-ukoliko e-mail klijent kupca ne dopušta primanje privitaka
-ukoliko je unesena kriva e-mail adresa


Reklamacija mora biti podnesena putem elektronske pošte u roku od tri radna dana od dana preuzimanja proizvoda.